Globa ir įvaikinimas

Viskas, ką jums reikia žinoti apie globą ir įvaikinimą Vilniaus miesto savivaldybėje

Kuo skiriasi globa ir įvaikinimas?

Nuolatinė globa (rūpyba)

Nuolatinė globa (rūpyba) – tėvų globos netekusio bei dėl susiklosčiusių sąlygų negalinčio grįžti į savo namus vaiko globa, padedanti jam augti pilnaverčiu žmogumi globėjo (rūpintojo) šeimoje. Tai vaiko priežiūra, auklėjimas, jo teisių ir teisėtų interesų atstovavimas bei gynimas iki jo pilnametystės.

Plačiau apie nuolatinę globą
Vaiko globa (rūpyba) šeimynoje

Šeimyna – globos (rūpybos) forma, kai šeimos aplinkoje globojami keturi ir daugiau vaikų. Šeimyna užtikrina vaikų teisių ir interesų įgyvendinimą bei apsaugą. Šeimyna yra registruojama kaip juridinis asmuo.

Plačiau apie vaiko globą šeimynoje
Laikinas svečiavimasis

Laikinas svečiavimasis – tai pastovūs trumpalaikiai suplanuoti susitikimai su konkrečiu vaiku savaitgaliais, per šventes ar vaiko atostogų metu. Tai – viena iš vaiko globos alternatyvų. Tokia draugystė jauną žmogų išmoko pasitikėti kitais ir pačiu savimi, gydo nutrūkusių ryšių su tėvais ir artimaisiais žaizdas.

Plačiau apie laikiną svečiavimąsi
Laikina globa (rūpyba)

Laikina globa (rūpyba) – iki 12 mėn. trunkanti be tėvų globos likusio bei ypač sudėtingoje situacijoje esančio vaiko globa (rūpyba), suteikiant jam saugumą ir apgaubiant jį rūpesčiu bei šiluma.

Plačiau apie laikiną globą
Įvaikinimas

Įvaikinimo metu nutrūksta visi ryšiai tarp vaiko ir biologinės jo šeimos. Įvaikintojai tampa vaiko tėvais pagal įstatymą. Įvaikintam vaikui gali būti suteikta įtėvių pavardė ar net keičiamas vardas. Įvaikinimas negali būti atšauktas ar panaikintas – tai yra pagrindinis įvaikinimo ir globos skirtumas.

Plačiau apie įvaikinimą
Budintis globotojas

Budintis globotojas – asmuo, baigęs specialius mokymus ir pasirengęs iš karto priimti iš nesaugios aplinkos paimtą vaiką. Taip siekiama, kad vaikas patektų į šeimos aplinką, kurioje juo būtų tinkamai pasirūpinta.

Plačiau apie budintį globotoją

Nemokamos paslaugos esamoms ir būsimoms globėjų ir įtėvių šeimoms Vilniaus mieste

Globos ar įvaikinimo galimybę svarstančių asmenų konsultavimas

Konsultacijų metu suteikiama informacija apie pasirengimo globai ir įvaikinimui procesą, apie globėjams ir įtėviams būtinus gebėjimus, atsakoma į būsimiems įtėviams ar globėjams kylančius klausimus, suteikiamas palaikymas.

Psichologo konsultacijos

Globos centro psichologo teikiamos paslaugos tikslas – sukurti saugią erdvę, kurioje siekiama suprasti bei spręsti su emocine savijauta ir elgesiu susijusius asmeninius bei tarpasmeninius klausimus: emocines, elgesio ir bendravimo problemas, mokymosi sunkumus, krizines situacijas ir kt.

Globos koordinatoriaus konsultacijos

Tai – globos koordinatoriaus, vykdančio socialinio darbuotojo funkcijas, teikiama paslauga. Jos tikslas – kartu su asmeniu analizuoti jo arba šeimos probleminę situaciją ir ieškoti veiksmingų jos sprendimo būdų.

Tarpininkavimas ir informavimas

Tai – reikalingos informacijos apie pagalbos galimybes suteikimas, pagalba tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir įvairių institucijų, specialistų, kitų asmenų.

Savitarpio pagalbos grupės

Grupėse skatinamas šeimų bendravimas, dalijimasis patirtimi, tarpusavio pagalba. Tai – viena efektyviausių pagalbos šeimai formų, nes žmogus su panašia patirtimi gali geriausiai suprasti ir padėti ieškoti išeities.

GIMK programos mokymai

Būsimiems globėjams ir įtėviams skirtų mokymų tikslas – ugdyti būtinus gebėjimus užtikrinti saugią aplinką ir patenkinti vaikų fizinius poreikius, kompensuoti raidos sunkumus, užtikrinti ryšį su jo biologine šeima, padėti vaikui užmegzti saugius ir patvarius ryšius ir kt.

Asmenų, pageidaujančius priimti vaiką laikinai svečiuotis, vertinimas ir rekomendacijos rengimas

Atliekamas asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis vertinimas, yra parengiama rekomendacija. Vertinimas atliekamas ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pateikimo dienos Vaiko teisių apsaugos skyriui pagal gyvenamąją vietą.

Šias ir kitas konkrečiais atvejais teikiamas paslaugas gali gauti visos Vilniaus miesto globėjų ir įtėvių šeimos bei apie globą ir įvaikinimą svarstantys asmenys. Dėl paslaugų galima kreiptis į Globos centrus arba Vilniaus miesto savivaldybę.

Dažniausiai užduodami klausimai

Skaityti D.U.K.

Naujienos

Renginiai

TU GALI TAPTI NAMAIS: Vilniaus globos centrai kviečia į atvirą pokalbį apie vaikų globą

Gruodžio 7d. 18:30 val. SOS Vaikų kaime (Ozo g. 37, Vilnius)
Vilniaus mieste veikiantys 5 globos centrai ieško pastiprinimo – jūs galite tapti globėjais ir priimti į savo namus vaikus, kurie negali augti savo šeimose. 

Skaityti daugiau
Vilniaus miesto globos centrų Pyragų diena

Lapkritį minima Pyragų diena. Todėl Vilniaus miesto globos centrai kviečia paminėti Pyragų dieną lakričio 9-ąją Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje bei prisidėti prie kilnaus tikslo aukojant piniginę paramą vaikų gerovei!

Skaityti daugiau
Nuotolinis seminaras „Kaip užauginti savimi pasitikintį vaiką?“

Birželio 28 d. 18 val.
Seminaras skirtas tėvams, globėjams, norintiems padėti savo vaikui užaugti pasitikinčia savimi, smalsia, drąsia asmenybe.

Skaityti daugiau

Užduokite klausimą:

    Paslaugas teikiantys globos centrai

    Skip to content