Vilniuje vyko tarptautiniai globėjų mokymai

Tarptautiniai globėjų mokymai „Globėjų šeimoje vyraujanti socialinių normų sistema, atsižvelgiant į priimtą vaiką“, vykę gegužės 8-12 dienomis Vilniuje, sukvietė gausią tikslinę auditoriją.

Šie mokymai tarptautiniame Erasmus+ programos projekte „Sąmoningos tėvystės akademija – ieškome globėjo!“ organizuojami jau trečiąjį kartą ir kaskart apima vis kitas įdomias ir globėjams aktualias temas. Šį kartą mokymų organizatorius buvo VšĮ “Mano šeimos akademija”, kuri yra viena iš keturių įstaigų, vieningai dirbančių minėtame projekte, kurio tikslas – prisidėti prie globėjų ir ketinančių jais tapti asmenų šeimų kompetencijų ugdymo.

Vilniuje vykę mokymai buvo skirti globėjų šeimoms iš Portugalijos, Lenkijos bei Lietuvos institucijų, tad mokymų metu buvo sulaukta svečių, kurie pirmą kartą lankėsi Lietuvoje ir džiaugėsi turėdami galimybę ne tik paaugti kompetencijų turinio prasme, bet ir pažinti šalies kultūrą, pabendrauti su vietiniais, aplankyti žymias vietas, o ir pasigrožėti sostine. Labai džiugu, kad dalyviai nuo pat pirmos mokymų dienos buvo įsitraukę, aktyvūs ir smalsūs.

Mokymų pradžioje Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyriaus atstovės įdomiai pristatė pranešimą apie  vaiko globos organizavimą Vilniuje panaudodamos  informatyvią medžiagą (viktorina) apie Vilniaus miesto istoriją ir kultūrą. Vėliau dalyviai išklausė informatyvų pranešimą apie globos sistemą Lietuvoje, kurį pristatė globos centrų projekto veiklų ekspertė. Projekto dalyviai turėjo galimybę palyginti globėjų sistemą savo šalyse. Portugalijos globėjai pastebėjo daugiau skirtumų tarp globos sistemos, tuo tarpu Lenkijos atstovai rado daug panašumų su Lietuvoje veikiančia sistema. Dalyviai turėjo teorinius praktinius mokymus apie šeimos sistemą, jos narių įtaką vieni kitiems, socialines normas. Jie buvo kviečiami dalintis savo asmenine patirtimi bei įžvalgomis. Daug dėmesio buvo skirta vaiko atėjimo į šeimą situacijoms tyrinėti.

Vyko diskusija apie vaiko atėjimą į šeimą: kaip padėti jam adaptuotis, įsilieti į naują šeimos kultūrą ir tapti jos dalimi. Žinome, kad kiekvienas vaikas turi poreikį priklausyti grupei. Šis poreikis yra bendražmogiškas, o vaikų, kurie atsiduria globos sistemoje, dažnai šį poreikis pažeistas. Dalyviai turėjo praktines dirbtuves, kuriose patyrė, kaip vaikas jaučiasi skirtingų auklėjimo stilių turinčioje šeimoje. Buvo itin naudinga pastebėti skirtingus rezultatus bei dalyvių išsakytus jausmus. Daug diskusijų vyko apie traumines vaikų patirtis bei galimybes jiems padėti. Dalyviai gavo žinių apie vaikystės traumų tipus, požymius bei poveikį tolimesnei vaiko raidai ir psichologijai. Labai svarbu atkreipti dalyvių dėmesį į  turimus resursus, todėl mokymus papildė praktinė dalis apie stiprybes ir kaip jos padeda tvarkytis su įvairiais iššūkiais, kylančiais kasdienybėje.

Labai džiaugiamės, kad mokymų dalyviai buvo aktyvūs, įsitraukę bei motyvuoti. Globėjai noriai dalinosi savo patirtimi bei įžvalgomis. Tai padėjo kitiems globėjams praturtinti savo žinias bei patirtį. Prie mokymų sėkmės prisidėjo ir tai, kad dalyviai buvo įvairią patirtį turintys globėjai – nuo ,,naujokų”, kurie tik neseniai pradėjo globoti vaikus, iki daug patirties turinčių, kurie yra turėję jau 98 globotinius. Buvo labai malonu stebėti nuoširdų palaikymą, kurį dalyviai išreiškė vieni kitiems. Tie globėjai, kurie tik neseniai globoja vaikus, gavo daug paramos, palaikymo ir motyvacijos.

Prie mokymų sėkmės labai prisidėjo Lietuvos partneriai, kurie šauniai įsitraukė į mokymų organizavimą. Nuoširdžiai dėkojame savo partneriams – Vilniaus m. savivaldybės administracijai, kuri pasirūpino mokymų patalpomis. Tariame ačiū Lietuvos globėjų ir įtėvių asociacijai, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, VšĮ SOTAS, LPF SOS kaimų Lietuvoje draugijai, kurie prisidėjo prie mokymų organizavimo bei įgyvendinimo. Šie mokymai dar kartą parodė, kad šaunioje komandoje galima pasiekti puikių rezultatų.

Projekto puslapis: https://consciousparentacademy.com

Skip to content